Oppkjøp av Vin

Selskapet har inngått en intensjonsavtale om erverve inntil 20% av aksjene i en vinimportør. Denne importøren er kjent for merkene Minuty, Valdo, Palladino og Kompis. Selskapene har idag ytterligere øket sitt salgs sammarbeid på HoReCa markedet. Vinimportøren antas å få en omsetning på 26 mill. i inneværende år og med et positivt driftsresultat. Selskapet hadde en omsetning i 2017 i underkant av 18 mill.