NYHETER

Forslag nytt styremedlem DFB AS

Tom Undall foreslås som nytt styremedlem i DFB AS på førstkommende generalforsamling. Selskapet vil også endre navn, slik at det samsvarer med den endring som virksomheten nå foretar.

Back in black

Resultat i De Forenede Bryggerier AS etter årets første fire måneder er kr. 124.000.

Berammelse hovedforhandling

Hovedforhandling om sak vedrørende styreansvar er berammet til 17.09.2020, Sandefjord tingrett.

Resultat De Forenede Bryggerier AS 2019

De Forenede Bryggerier AS hadde i 2019 et resultat på kr. -690 928 mot kr. -7 147 746 i 2018.

Resultat Rosenlund & Co AS 2019

Rosenlund & Co AS hadde i 2019 et resultat på kr. -479 800 mot -8 587 910 i 2018. Bokført egenkapital ble kr. 5 451 126 i 2019 som var en økning på 5,2 prosent fra 2018.

Oppkjøp

Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 116 aksjer som vederlag for dette. I avtalen tas det forbehold om tilfredsstillende due diligence.

Ny praktikant

Punya Raja begynner som vår nye praktikant ved Rosenlund & Co. Hun har gjort sin doble bachelor i Environmental Landscape Horticulture and Horticulture fra Dalhousie University, Canada. Har vært hos Toronto Dominion (TD) Canada Trust bank som kundeservice-rådgiver før hun tok mastergrad i landskapsarkitektur ved Arkitektur og designhogskolen og vitnemål i landskapsarkitektur fra Harvard graduate […]

Kjennelse Agder lagmannsrett

Kjennelse Agder lagmannsrett 04.02.2020. Hele kjennelsen kan leses her:

Likningskurs Rosenlund & Co AS

Likningskurs for 2019 er NOK 2,4181 per aksje.

Nytt styremedlem

Monica Beate Tvedt velges inn som nytt styremedlem i De Forenede Bryggerier AS.

Kjennelse Vestfold Tingrett

Kjennelse Vestfold Tingrett, 13.12.2019.

Hjemmesideutfordringer

I forbindelse med oppgraderingen av vår hjemmeside har vi dessverre mistet en del innhold (filer) fra 2015 frem til dags dato. Det er noe krevende å gjenopprette disse filene og det er særlig news-feeden dette har gått utover. Vi vil forhåpentligvis være oppe igjen innen rimelig tid.