NYHETER

Nytt styremedlem

Monica Beate Tvedt velges inn som nytt styremedlem i De Forenede Bryggerier AS.

Kjennelse Vestfold Tingrett

Kjennelse Vestfold Tingrett, 13.12.2019.

Hjemmeside utfordringer

I forbindelse med oppgraderingen av vår hjemmeside har vi dessverre mistet en del innhold (filer) fra 2015 frem til dags dato. Det er noe krevende å gjenopprette disse filene og det er særlig news-feeden dette har gått utover. Vi vil forhåpentligvis være fult oppe igjen innen rimelig tid.

Ekstraordinær generalforsamling Rosenlund & Co AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 05.06.2019 ligger under fanen “rapporter”.

Likningskurs De Forenede Bryggerier

Ligningskurs for 2018 er NOK 0 per aksje.

Likningskurs Rosenlund & Co

Ligningskurs for 2018 er NOK 8,6782 per aksje.

Ekstraordinær generalforsamling Rosenlund & Co AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 24.09.2018 ligger under fanen “rapporter”.

Ekstraordinær generalforsamling Rena Bryggeri AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 24.09.2018 ligger under fanen “rapporter”.

TIDLIGERE INVESTERINGER

Mari Emilie Beck

administrasjon@rosenlund.no

Jon Bjørtuft

Visiting Address :

Drammensveien 49, 0271 Oslo

Postal Address:

Postboks 1880, 0124 Vika, Oslo