NYHETER

Oppkjøp

Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 116 aksjer som vederlag for dette. I avtalen tas det forbehold om tilfredsstillende due diligence.

Ny praktikant

Punya Raja begynner som vår nye praktikant ved Rosenlund & Co. Hun har gjort sin doble bachelor i Environmental Landscape Horticulture and Horticulture fra Dalhousie University, Canada. Har vært hos Toronto Dominion (TD) Canada Trust bank som kundeservice-rådgiver før hun tok mastergrad i landskapsarkitektur ved Arkitektur og designhogskolen og vitnemål i landskapsarkitektur fra Harvard graduate […]

Kjennelse Agder lagmannsrett

Kjennelse Agder lagmannsrett 04.02.2020. Hele kjennelsen kan leses her:

Likningskurs Rosenlund & Co AS

Likningskurs for 2019 er NOK 2,4181 per aksje.

Nytt styremedlem

Monica Beate Tvedt velges inn som nytt styremedlem i De Forenede Bryggerier AS.

Kjennelse Vestfold Tingrett

Kjennelse Vestfold Tingrett, 13.12.2019.

Hjemmesideutfordringer

I forbindelse med oppgraderingen av vår hjemmeside har vi dessverre mistet en del innhold (filer) fra 2015 frem til dags dato. Det er noe krevende å gjenopprette disse filene og det er særlig news-feeden dette har gått utover. Vi vil forhåpentligvis være oppe igjen innen rimelig tid.

Ekstraordinær generalforsamling Rosenlund & Co AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 05.06.2019 ligger under fanen “rapporter”.

Likningskurs De Forenede Bryggerier

Ligningskurs for 2018 er NOK 0 per aksje.

Likningskurs Rosenlund & Co

Ligningskurs for 2018 er NOK 8,6782 per aksje.

Ekstraordinær generalforsamling Rosenlund & Co AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 24.09.2018 ligger under fanen “rapporter”.

Ekstraordinær generalforsamling Rena Bryggeri AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 24.09.2018 ligger under fanen “rapporter”.