NYHETER

Pocketzim AS

Rosenlund & Co AS har ervervet 2 prosent av aksjene i Pocketzim AS. Pocketzim er et spillbasert pilottreningsverktøy, og det vil være et tilleggsverktøy for simulatortrening for piloter. Pocketzim utvikles i samarbeid med Norges forskningsråd og SINTEF.

Hovedforhandling Sandefjord tingrett

Partene ble enige om å forlike saken. Det er er enighet om at vilkår rundt dette ikke skal offentliggjøres. Saken er dermed avsluttet.

Endring av selskapets navn

De Forenede Bryggerier AS har endret navn til Entra Techx AS. Selskapet har videre endret formål og næringskode.

Halvårstall Entra Techx AS

Resultat i Entra Techx AS første halvår er kr. 102.000.

Intern i Rosenlund & Co AS

Martin Lae har startet som intern i Rosenlund & Co AS med et særlig ansvar for Entra Techx AS. Lae har en master i finans fra Handelshøyskolen BI.

Back in black

Resultat i De Forenede Bryggerier AS etter årets første fire måneder er kr. 124.000.

Berammelse hovedforhandling

Hovedforhandling om sak vedrørende styreansvar er berammet til 17.09.2020, Sandefjord tingrett.

Resultat De Forenede Bryggerier AS 2019

De Forenede Bryggerier AS hadde i 2019 et resultat på kr. -690 928 mot kr. -7 147 746 i 2018.

Resultat Rosenlund & Co AS 2019

Rosenlund & Co AS hadde i 2019 et resultat på kr. -479 800 mot -8 587 910 i 2018. Bokført egenkapital ble kr. 5 451 126 i 2019 som var en økning på 5,2 prosent fra 2018.

Oppkjøp

Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 116 aksjer som vederlag for dette. I avtalen tas det forbehold om tilfredsstillende due diligence.

Kjennelse Agder lagmannsrett

Kjennelse Agder lagmannsrett 04.02.2020. Hele kjennelsen kan leses her:

Likningskurs Rosenlund & Co AS

Likningskurs for 2019 er NOK 2,4181 per aksje.