Oslo tingretts kjennelse av Juni 2013 ble mandag 09.09.13 rettskraftig.

Category
Tags

Comments are closed