Styremedlem Anne Wood tiltrer i løpet av høsten i en stilling i LillestrømBanken. Hun vil da ikke lenger ha anledning til å sitte i styret Rosenlund AS. Et nytt styremedlem vil velges når Anne Wood fratrer sitt styreverv.

Category
Tags

Comments are closed