Som en følge av at selskapet er omdannet fra ASA til AS og med der tilhørende enklere rapporteringsplikter og det at selskapet ikke har noen ansatte og således en mer begrenset virksomhet. Finner selskapets styre det naturlig å bytte revisor og dette vil skje på kommende ekstraordinære generalforsamling hvor også årsregnskapet skal godkjennes av generalforsmalingen.

Category
Tags

Comments are closed