Innkalling til ordinær generalforsamling Årsregnskap 2012 Årsberetning 2012 Revisors beretting vil foreligge etter at revisor har blitt formelt valgt på […]