Rosenlund AS har som tidligere kommunisert endret strategi, dette har blandt annet mødført at selskapet har avhendet sin aksjepost i […]