Selskapet vil legge ut helt oppdatert aksjonærliste så snart den foreligger.
Selskapet har vurdert sin nåværende kontorer og vil søke etter mere hensiktsmessige lokaler da selskapet i dag kun opprettholder en […]