Selskapet har vurdert sin nåværende kontorer og vil søke etter mere hensiktsmessige lokaler da selskapet i dag kun opprettholder en minimumsdrift. På bakgrunn av overnenvnte vil da selskapet flytte i nær fremtid.

Da selskapet som kjent kun har en meget beskjeden drift, finner ikke selskapet det riktig å bruke ressurser på telefoni/it-systemer før tidligs 2. halvår 2014. Dog vil selskapet opprettholde sin postboks 1880 Vika, 0124 Oslo.

Man har besluttet å opprettholde drift av selskapets hjemmeside da denne primært er selskapets foretrukne kommunikasjonsmiddel.

 

Category
Tags

Comments are closed