Rosenlund AS har besluttet og beholde en mindre post i Pandora Kapitalforvaltning, selskapet har vurdert at kapitalforvalting er en bransje hvor det nå åpnes for andre typer konsesjoner og andre juridiske selskapsformer . Videre har gullprisen falt så mye siste år at det etter selskapets oppfatning kan tidspunktet nå være vesentlig bedre enn for 2 år siden.

Category
Tags

Comments are closed