Generalforsamlingen i Rosenlund vedtok styrets forslag om å vurdere søksmål mot det tidligere styret i selskapet. Styret i Rosenlund har […]
Styret i Rosenlund vurderer tiltak for å kunne redusere antall småaksjonærer for å forenkle driften og driftskostnader disse medfører. Dette […]
Rosenlund har redusert sin gjeld fra litt over 11 millioner kroner til 5,5 millioner kroner i år.
Lingit økte sine driftsinntekter med i underkant 5 millioner kroner og  oppnådde driftinntektene på 20,2 millioner kroner. Driftsresultatet endte på […]