Rosenlund AS har nå ervervet en mindre post i PBG AS som bl.a. er største eier i Rena Bryggeri AS. […]
Selskapet har avhendet sine siste aksjer i Pandora Kapitalforvaltning, da selskapet fant det for ressurskrevende å sluttføre denne prosessen.