Selskapet har avhendet sine siste aksjer i Pandora Kapitalforvaltning, da selskapet fant det for ressurskrevende å sluttføre denne prosessen.

Category
Tags

Comments are closed