Rosenlund har gjennom året konvertert kr. 3,8 millioner i gjeld til egenkapital.
Selskapet vil i forbindelse med det kommende årsoppgjøret og situasjonen forøvrig vurdere å helt eller delvis reversere tidligere avsetninger.
Selskapet fortsetter arbeidet med å redusere antall aksjonærer. Man vurderer aksjonærer med under 10 000 aksjer eller eventuelt 7000 aksjer. […]
Styret foreslår på den ekstraordinære generalforsamlingen at aksjen spleises 3:1.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling, Rosenlund AS