Nytt antall utstående aksjer i Rosenlund AS er 3 349 781 fra 10.06.2015.