Generalforsamlingen i Lingit AS har foreslått å betale ut kr. 4 i utbytte for 2014.
LJM AS har øket sin aksjebeholdning fra 901 819 til 1 020 436. LJM AS innehar 29,4 % av selskapets […]