Øvrige dokumenter vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside 24.06.2015. Innkalling, 30.06.2015