Rena fortsetter den gode salgsutviklingen i Q4, og nærmer seg i underkant av 400 butikker i dagligvaren
Grue Invest AS har ervervet 12 000 aksjer i Rosenlund AS
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er lagt ut under fanen “Rapporter”.