Rena fortsetter den gode salgsutviklingen i Q4, og nærmer seg i underkant av 400 butikker i dagligvaren. Det er særlig Hedmark og Oppland – og Oslo og Akershus som viser den sterkeste veksten. Rena er ikke i særlig grad representert på Sørlandet, Vestlandet og i Midt-Norge, men vil øke satsingen i 2016 på dette – hvor også HoReCa-markedet er med.

Category
Tags

Comments are closed