Sommerpatruljen på Hvasser.

Nyhetsbrev #2 – Rena Bryggeri AS & Rosenlund & Co AS

Driftsinntekter første kvartal 2017 ble på omlag 2.8 millioner kr mot første kvartal 2016 som endte på 1.536 millioner kroner – en økning på 86 %. Resultat før skatt 180.000 kr.

Q1 2017 Rosenlund & Co AS hadde et overskudd på omlag 7,3 millioner kroner i første kvartal. Resultatet påvirkes i stor grad av salget av Lingit AS.

Rosenlund har da solgt hele sin beholdning i Lingit AS. Selskapet har da ingen rentebærende kortsiktig eller langsiktig gjeld til institusjoner eller andre.

Vennligst se kvartalsrapporter og nyhetsbrev vil bli lagt fortløpende ut på Rosenlund & Co AS sine hjemmesider. Således at det blir færre nyhetsbrev av denne typen.

Rena fikk omlag 300 nye kunder første halvår og fordelte seg omlag likt mellom dagligvare og HoReCa. Bryggeriet har da ca 1300 dagligvarekunder, 400 HoReCa kunder og vårt øl selges nå på mer enn 80 hoteller rundt i Norge.

Dette er selvsagt en kostbar satsing fra bryggeriets side og installering av ny tappelinje var en relativt stor investering. Bryggeriet opprettholder likevel en guiding på 12 millioner kr i omsetning og et positivt driftsresultat på omlag 600.000 kr.

Rena er ikke fornøyd med omløpshastigheten på våre øl i dagligvaren og som tidligere kommunisert vil vi nå kun produsere på 0.33 flasker til både HoReCa og dagligvare. Dette er bare en av flere tiltak.
Vi reduserer også antall produkter til to hel-års og et øl som lages i sesong.
Det andre tiltaket selskapet gjør er å besøke samtlige kunder i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Oppland og Hedmark. Selskapet har engasjert 4 sommervikarer som gjennomfører dette. Videre har vi også fått låne kjøretøyer og båt av velvillige aksjonærer, som i tillegg besøker de viktigste serveringssteder, hoteller og puber i Oslofjorden. Våre sommervikarer vil ta retur på våre gamle 0.5 flasker med bygel og erstatte disse med våre nye grønne 0.33 flasker.

Innkjøringen av den nye tappelinjen gikk uten store problemer og er full operativ i disse dager. Videre har bryggeriet som et av de første i Norge, valgt å bruke malt fra lokale produsenter (Norsk Malt AS).

Selskapet er nå inne og representert i alle større nettbaserte dagligvarehandler.

Kolonial.no, Markedet.no og matvareExpressen, handleriet.no er den siste i rekken.

Videre er vi nå også kommet inn i Coop Finnmark, Sør-Helgeland, Hordaland og Coop Orkla Møre. Selskapet har også fått sin første avtale med forsvaret, det er omlag 27 leire som i første omgang kommer inn. Vi har også omlag nå 150 Bunnprisbutikker.

 

Selskapet har følgende planer og mål for 2.Halvår:

Vi vil nå over 2000 kunder i Norge i løpet av Q3/Q4. Vi vil lansere vår nye høyalkohol øl på vinmonopolet i september under navnet Rena Spesial.

Videre ønsker vi å vinne en tender på omlag 500.000 liter på Systembolaget, med lansering første kvartal 2018. Vi vil også starte en forsiktig eksport til Sverige, Russland, Kina og USA 2.halvår. Dette vil muligens bli gjort sammen med to andre Norske bryggerier. Dette vil i så fall bli håndtert av et felles eid selskap i Sverige, som ene og alene skal konsentrere seg om eksport.

Vi håper også å få sluttført de siste forhandlingene om fusjon/oppkjøp med et annet bryggeri. Samtalen har hatt en pause, men er igjen nå gjenopptatt. Gitt at partene nå blir enig, vil vi kunne nærme oss en produksjonskapasitet på omlag 800.000 liter.

I en avgrenset tidsperiode vil Jon Bjørtuft fungere som daglig leder i Bryggeriet og Torbjørn Aasen vil konsentrere seg om eksport, kjedeavtaler både i dagligvaren og i HoReCa. Henrik Greve vil etterhvert få det fulle ansvaret for dagligvare området i Rena Bryggeri. Selskapet vil forsøke å gjennomføre en flytting av bryggeriet til Elverum eller Kongsvinger begge alternativene er helt reelle, men det er en mangel på egnede lokaler.

En riktig god sommer, ønskes alle våre aksjonærer, som nå er blitt omlag 400.

Henrik Greve – Kommende Øl – Greve
Jon Bjørtuft – Øl Baron
Torbjørn Aasen – Øl Sjeik

Category
Tags

Comments are closed