Innkalling til ordinær generalforsamling 28.06.2018, årsregnskap og revisors beretning ligger under fanen rapporter.