Frivillig tilbud om overtagelse av samtlige aksjer i Rena Bryggeri