Ny notering på OTC. A-liste fra 24. 0ktober

Selskapet har besluttet å notere Rosenlund & Co på OTC A-liste istedenfor B-listen som nå vil hete Family and Friends. Dette vil innebære at nyheter som kan være relevante for kursutviklingen også blir sendt til informasjonssytemet til Oslo Børs, og lagt ut på selskapets hjemmeside.