Øker eierandelen i De Forenede Bryggerier

Rosenlund & Co AS har øket sin eierandel i De Forenede Bryggerier til i overkant av 85% av utestående aksjer. I tillegg vil Rosenlund & Co AS konvertere sitt lån til De Forenede Bryggerier på omlag 2,8 millioner til egenkapital (aksjer) og vil etter dette ha en eierandel tilnærmet 100%. 

Category
Tags