Avslutting av notering

Selskapet har besluttet å ikke være notert på OTC A-listen, da selskapets størrelse og omsetning av aksjen er beskjeden. Selskapet vil besørge omsetning via ett til to meglerhus. Selskapet kommer tilbake til dette etter ferien. Selskapet har dog som mål å bli notert igjen på ett senere tidspunkt når det er hensiktsmessig.

Category
Tags