Stevning til Vestfold tingrett

Selskapet har besluttet og stevne vår motpart i den tidligere omtalte rettsaken fra lagmannsretten. Vår motpart har fremdeles ikke betalt våre saksomkostninger til tross for at det forelå rettskraftig dom for 15 måneder siden. Stevningen dreier seg om styreansvar og krav om erstatning.

Category
Tags