Monica Beate Tvedt velges inn som nytt styremedlem i De Forenede Bryggerier AS.
Kjennelse Vestfold Tingrett, 13.12.2019.