Kjennelse Agder lagmannsrett 04.02.2020. Hele kjennelsen kan leses her: