Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 116 aksjer som vederlag for dette. I avtalen tas det forbehold om tilfredsstillende due diligence.

Category
Tags

Comments are closed