Tom Undall foreslås som nytt styremedlem i DFB AS på førstkommende generalforsamling. Selskapet vil også endre navn, slik at det samsvarer med den endring som virksomheten nå foretar.

Tags
No Tag

Comments are closed