Rosenlund & Co AS har ervervet 2 prosent av aksjene i Pocketzim AS. Pocketzim er et spillbasert pilottreningsverktøy, og det […]