Rosenlund & Co AS har ervervet 2 prosent av aksjene i Pocketzim AS. Pocketzim er et spillbasert pilottreningsverktøy, og det vil være et tilleggsverktøy for simulatortrening for piloter. Pocketzim utvikles i samarbeid med Norges forskningsråd og SINTEF.

Tags

Comments are closed