Rosenlund & Co AS har ervervet 2 prosent av aksjene i Pocketzim AS. Pocketzim er et spillbasert pilottreningsverktøy, og det […]
Partene ble enige om å forlike saken. Det er er enighet om at vilkår rundt dette ikke skal offentliggjøres. Saken […]
De Forenede Bryggerier AS har endret navn til Entra Techx AS. Selskapet har videre endret formål og næringskode.
Resultat i Entra Techx AS første halvår er kr. 102.000.
Martin Lae har startet som intern i Rosenlund & Co AS med et særlig ansvar for Entra Techx AS. Lae […]
Resultat i De Forenede Bryggerier AS etter årets første fire måneder er kr. 124.000.
Hovedforhandling om sak vedrørende styreansvar er berammet til 17.09.2020, Sandefjord tingrett.
De Forenede Bryggerier AS hadde i 2019 et resultat på kr. -690 928 mot kr. -7 147 746 i 2018.
Rosenlund & Co AS hadde i 2019 et resultat på kr. -479 800 mot -8 587 910 i 2018. Bokført […]
Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 […]