Tom Undall foreslås som nytt styremedlem i DFB AS på førstkommende generalforsamling. Selskapet vil også endre navn, slik at det […]
Resultat i De Forenede Bryggerier AS etter årets første fire måneder er kr. 124.000.
Hovedforhandling om sak vedrørende styreansvar er berammet til 17.09.2020, Sandefjord tingrett.
De Forenede Bryggerier AS hadde i 2019 et resultat på kr. -690 928 mot kr. -7 147 746 i 2018.
Rosenlund & Co AS hadde i 2019 et resultat på kr. -479 800 mot -8 587 910 i 2018. Bokført […]
Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 […]
Punya Raja begynner som vår nye praktikant ved Rosenlund & Co. Hun har gjort sin doble bachelor i Environmental Landscape […]
Kjennelse Agder lagmannsrett 04.02.2020. Hele kjennelsen kan leses her:
Likningskurs for 2019 er NOK 2,4181 per aksje.
Kjennelse Vestfold Tingrett, 13.12.2019.