Styremedlem Anne Wood tiltrer i løpet av høsten i en stilling i LillestrømBanken. Hun vil da ikke lenger ha anledning […]
Den viser et resultat på 6.390.000 Urevidert resultat 2012
Oslo tingretts kjennelse av Juni 2013 ble mandag 09.09.13 rettskraftig.