Tom Undall foreslås som nytt styremedlem i DFB AS på førstkommende generalforsamling. Selskapet vil også endre navn, slik at det […]
Resultat i De Forenede Bryggerier AS etter årets første fire måneder er kr. 124.000.
Hovedforhandling om sak vedrørende styreansvar er berammet til 17.09.2020, Sandefjord tingrett.
Rosenlund & Co AS hadde i 2019 et resultat på kr. -479 800 mot -8 587 910 i 2018. Bokført […]
Monica Beate Tvedt velges inn som nytt styremedlem i De Forenede Bryggerier AS.
Kjennelse Vestfold Tingrett, 13.12.2019.
I forbindelse med oppgraderingen av vår hjemmeside har vi dessverre mistet en del innhold (filer) fra 2015 frem til dags […]
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 05.06.2019 ligger under fanen “rapporter”.
Ligningskurs for 2018 er NOK 0 per aksje.
Ligningskurs for 2018 er NOK 8,6782 per aksje.