De Forenede Bryggerier AS hadde i 2019 et resultat på kr. -690 928 mot kr. -7 147 746 i 2018.
Rosenlund har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Rosenlund erverver 90,5 prosent av aksjene i Keywest. Rosenlund vil utstede 559 […]
Kjennelse Agder lagmannsrett 04.02.2020. Hele kjennelsen kan leses her:
Likningskurs for 2019 er NOK 2,4181 per aksje.
Øvrige dokumenter vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside 24.06.2015. Innkalling, 30.06.2015
Generalforsamlingen i Lingit AS har foreslått å betale ut kr. 4 i utbytte for 2014.
LJM AS har øket sin aksjebeholdning fra 901 819 til 1 020 436. LJM AS innehar 29,4 % av selskapets […]
Nytt antall utstående aksjer i Rosenlund AS er 3 349 781 fra 10.06.2015.
Aksjen spleises slik at 3 gamle aksjer gir 1 ny aksje. Handel med nye aksjer fra og med 10.06.2015.
Lingit AS hadde i Q1 driftsinntekter på 7,1 millioner kroner. Det er en økning på 17 prosent fra samme periode […]