Bryggeriet har inngått avtale om distribusjon til HoReCa markedet i regionen Innlandet. Avtalen er inngått med virkning fra 1. Oktober.