Innkalling til ordinær generalforsamling 17.07.2018 og årsregnskap ligger under fanen “rapporter”.
Cecilie Grue vil bli foreslått valgt som nytt styremedlem på neste generalforsamling. Ceilie Grue har vært ansatt ved Oslo Børs, […]