Se link:  https://www.dn.no/nyheter/2017/07/03/1026/Handel/regjeringen-med-gavepakke-til-smabryggeriene