Monica Beate Tvedt velges inn som nytt styremedlem i De Forenede Bryggerier AS.